dimarts, de febrer 14, 2006

DIFERENTS CENS D´ARES DELBOSC (1646-2004)

NOMBRE DE VEÏNS DELS POBLES, SEGONS EL CENS DE 1646

Benasau.......................................................23
Penàguila (1)...............................................145
(1) Xifra conjunta de Penàguila i Ares del Bosc

NOMBRE DE VEÏNS DELS POBLES EN 1768 SEGONS EL CENS D´ARANDA

Benasau..................................................365
Ares del Bosc...........................................115

NOMBRE DE VEÏNS DELS POBLES AL 1-01-1998

Població per sexe.
Nom...............Total.....Homes.......Dones
BENASAU..........198..........98..........100
ARES.................12............6.............6

NOMBRE DE VEÏNS DELS POBLES AL 2004

Població per sexe.

Nom...............Total.......... Homes..........Dones
BENASAU......... 198..............96...............102
ARES.................39..............22.................17