dimarts, de febrer 14, 2006

URBANISMO DEPREDADOR


BENASAU JUNY 2005

Vos remetem una còpia de l'article publicat en Les Províncies el 16-05-2005 relatiu a l'informe del Síndic de Greuges (el nostre Defensor del Poble) en el que parla dels abusos produïts a l'aplicar la LRAU (Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística), vigent des de 1994 i que dóna poders immensos a l'urbanitzador.
L'informe, critica que els propietaris "han sigut absolutament ignorats per una connivència premeditada entre l'Ajuntament i l'Urbanitzador, i que la dita llei ha permés una greu vulneració dels drets mes elementals dels xicotets propietaris".
Actualment hi ha en tràmit d'aprovació una nova llei LUV ( Llei Urbanística Valenciana) que establirà entre altres coses: "que per primera vegada, en la retribució del sòl els terrenys dels propietaris es valoren a preu de mercat, una obligació que recaurà en els urbanitzadors, això permetrà que existisquen majors garanties enfront de valoracions de sòl a preu de terreny rústic", limita els beneficis dels urbanitzadors, que no podran superar en cap cas el 10% dels costos d'urbanització.